"Jak mi się nigdy nie chciało tego przygotowywać :) Dzięki!"
Ania, Rzeszów
Szukaj procesów:

Procesy pielęgnowania

 • Proces pielęgnowania chorego po udarze mózgu w środowisku domowym.


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej., Niemożność samoobsługi i samopielęgnacji., Niebezpieczeństwo wystąpienia przykurczów z powodu długiego unieruchomienia. , ...

 • Proces pielęgnowania chorego po zabiegu przepukliny pachwinowej prawostronnej w znieczuleniu pp.


  Kategoria » Chirurgia ogólna
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1.Ból rany pooperacyjnej., 2.Trudności w oddaniu moczu po zabiegu operacyjnym ., 3. Ryzyko wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej., ...

 • Proces pielęgnowania chorego z depresją


  Kategoria » Psychiatria
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1.Myśli samobójcze., 2.Lęk, niepokój związany z hospitalizacja., 3.Obniżenie aktywności psychoruchowej., ...

 • Proces pielęgnowania ciężarnej z cukrzycą


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  1. Brak wiedzy ciężarnej pacjentki na temat cukrzycy w ciąży, 2. Zapobieganie powikłaniom cukrzycy w ciąży, 3. Utrzymanie optymalnego poziomu glukozy w surowicy krwi, ...

 • Proces pielęgnowania ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 8

  1.Niepokój i strach pacjentki o utrzymanie ciąży, obawy przed długotrwałą hospitalizacją, 2. Możliwość wystąpienia porodu przedwczesnego, 3. Ból głowy u ciężarnej, ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z galaktozemią


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1.Niebezpieczeństwo wystąpienia odwodnienia z powodu wymiotów i biegunki., 2.Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się na skutek wymiotów., 3.Niebezpieczeństwo wystąpienia odparzeń z powodu biegunki., ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z odmiedniczkowym zapaleniem nerek.


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1. Gorączka, 2.Wymioty., 3. Ryzyko wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych., ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z ospą wietrzną


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  1. Temperatura ciała 39.5 C oraz obfite poty., 2. Ból głowy. , 3. Czerwone swędzące pęcherze na całym ciele., ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem oskrzeli


  Kategoria » Ginekologia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Silna duszność wysiłkowa, Uporczywy kaszel z odksztuszaniem śluzowej plwociny., Wyciek śluzowy z nosa., ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem płuc


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  1.Podwyższona temperatura ciała do 38 stopni C oraz obfite poty., 2. Utrudnione oddychanie i duszność., 3. Wilgotny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny. , ...

 • Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem ucha


  Kategoria » Ginekologia
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  Ból ucha. , Ewakuacja płynnej treści z ucha, Drażliwość, nadpobudliwość dziecka. , ...

 • Proces pielęgnowania i funkcja edukacyjna pielęgniarki u chorego z udarem mózgu.


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1.Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie prawej., 2.Niebezpieczeństwo wystąpienia przykurczów z powodu długiego unieruchomienia. , 3. Zaparcia, ...

 • Proces pielęgnowania i funkcja edukacyjna pielęgniarki u położnicy po cięciu cesarskim.


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Niepokój, lęk o stan zdrowia dziecka., 2.Ból rany pooperacyjnej., 3.Niebezpieczeństwo wystąpienia wczesnych powikłań pooperacyjnych., ...

 • Proces pielęgnowania i rehabilitacja przyłożkowa chorego nieprzytomnego.


  Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych z powodu mechanicznej wentylacji., 2.Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań na skutek długotrwałego unieruchomienia np. odleżyny, przykurcze , 3. Ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył z powodu długiego unieruchomienia. , ...

 • Proces pielęgnowania niemowlaka


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  1. Możliwość wystąpienia odparzeń okolicy krocza oraz pośladków., 2. Ryzyko wystąpienia pleśniawek w j. ustnej. , 3. Deficyt wiedzy rodziców na temat kolki gazowej., ...

 • Proces pielęgnowania noworodka matki chorej na cukrzycę


  Kategoria » Pediatria
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  1. Hipotermia, 2. Hipoglikemia, 3. Możliwość wystąpienia objawów hipokalcemii lub hipomagnezemii, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta dializowanego z przewlekłą niewydolnością nerek


  Kategoria » Nefrologia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Niebezpieczeństwo nagłego spadku cukru Wystąpienie śpiączki hipoglikemicznej , Niebezpieczeństwo spadku wartości potasu poniżej normy(3,50mmol), Zagrożenie hipotonii i hipertonii śródializacyjnej, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego


  Kategoria » Geriatria
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczym


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Obniżone napięcie mięśniowe , Trudności w połykaniu pokarmu wskutek niedowładu mięśni gardła i krtani (atonia), Zapobieganie zapaleniu płuc oraz możliwości zachłyśnięcia , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta nieprzytomnego


  Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  Pacjent nieprzytomny, Żywienie pacjenta, Bezwiedne oddawanie moczu, brak możliwości bilansu płynów, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta niestabilnego krążeniowo


  Kategoria » Kardiologia
  Problemy pielęgnacyjne: 9

  Możliwość powstania powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia., Podwyższona temperatura ciała., Trudność w utrzymaniu higieny osobistej., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego oddechowo, zaintubowanego


  Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Niewydolność oddechowa, Kontrola bilansu płynów, Infuzja płynów drogą dożylną( i.v), ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnego


  Kategoria » Geriatria
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny., Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej., Trudność w utrzymaniu higieny osobistej., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po remisji guza mózgu


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Możliwość powstania obrzęku mózgu. , Możliwość wystąpienia napadu epilepsji. , Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia z powody wysokich wartości ciśnienia tętniczego. , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wrzoda żołądka


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1.Ból rany pooperacyjnej., 2. Dyskomfort spowodowany sondą żołądkową., 3. Ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego spowodowanego przez cewnik Foleya., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Nudności i wymioty spowodowane narkozą., 2. Dyskomfort psychiczny spowodowany unieruchomieniem w łóżku oraz ograniczeniami w wykonywaniu toalety ciała., 3. Ból rany pooperacyjnej., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu chirurgicznym nowotwora jelita grubego


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu krążenia (m.in. zatrzymanie krążenia, wstrząsy anafilaktyczne, krwotoki, zakrzepy, zatory), , Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu oddechowego, Ból rany pooperacyjnej, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym


  Kategoria » Kardiochirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Pacjent zaintubowany, Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego, Niebezpieczeństwo zakażenia rany wokół drenów, ...

 • Proces pielegnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym CABG


  Kategoria » Kardiochirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Pacjent po operacji wszczepienia bajpasów CABG, Pacjent zaintubowany, Pacjent z założonym wkłuciem - centralnym - tętniczym, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu wyłonienia kolostomii


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 8

  Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu krążenia (m.in. zatrzymanie krążenia, wstrząsy anafilaktyczne, krwotoki, zakrzepy, zatory),, Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu oddechowego, Możliwość powikłań ze strony układu moczowego, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta psychiatrycznego


  Kategoria » Psychiatria
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Obniżony krytycyzm., Brak poczucia wsparcia., Trudności w podejmowaniu aktywności ruchowej., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta unieruchomionego


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Utrzymanie prawidłowych funkcji poszczególnych układów organizmu, Bezradność chorego w utrzymaniu prawidłowej higieny krocza, Trudność w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej spowodowana stanem pacjenta, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta w okresie rehabilitacji po zabiegu wyłonienia stomii


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 3

  Brak wiedzy i umiejętności dotyczących zmiany worka i pielęgnacji skóry wokół stomii., Lęk przed powrotem do życia rodzinnego, intymnego, anorgazmia – (anorgazmia - niezdolność do osiągnięcia orgazmu w czasie stosunku mimo istniejącego podniecenia i akceptacji partnera. , Lęk przed powrotem do aktywności zawodowej, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta w ZOL-Zakład Opiekuńczo Leczniczy


  Kategoria » Geriatria
  Problemy pielęgnacyjne: 9

  Możliwość wystąpienia zakażenia układu moczowego z powodu założonego cewnika, Możliwość odwodnienia z powodu występującej biegunki, Możliwość wystąpienia odparzeń i zaczerwienień z powodu biegunki i założonego pampersa, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z endoprotezą


  Kategoria » Ortopedia i traumatologia
  Problemy pielęgnacyjne: 8

  1.Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych oraz higienicznych., 2. Ryzyko odleżyn spowodowane unieruchomieniem., 3. Ból rany operacyjnej , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z hipoglikemią


  Kategoria » Interna i choroby wewnętrzne
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Możliwość wystąpienia hipo – i hiperglikemii., Lęk spowodowany stanem zdrowia., Deficyt wiedzy na temat diety cukrzycowej., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z kłębuszkowym zapaleniem nerek


  Kategoria » Nefrologia
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  1. Silny ból w okolicy lędźwiowej., 2. Ból i zawroty głowy spowodowane nadciśnieniem tętniczym., 3. Obrzęki wynikające z zaburzenia procesu filtracji w kłębuszkach nerkowych oraz zatrzymanie wody. , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym


  Kategoria » Interna i choroby wewnętrzne
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  1. Napadowy ból klatki piersiowej oraz wahania wartości RR., 2. Nadmierna potliwość, 3.Brak wiedzy o powikłaniach wynikających z otyłości., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem czterokończynowym-tetraplegia


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego, Ból głowy, Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z niepełnosprawnością ruchową


  Kategoria » Ortopedia i traumatologia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Niewydolność w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji., Ograniczona ruchomość w stawie kolanowym, łokciowym oraz nadgarstku po stronie lewej., Możliwość wystąpienia powikłań z powodu cewnikowania., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z POChP


  Kategoria » Alergologia
  Problemy pielęgnacyjne: 4

  Zaburzona funkcja układu oddechowego, Duszność wysiłkowa, uczucie braku powietrza, Zaostrzenie postaci POcHP, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z podejrzeniem depresji


  Kategoria » Psychiatria
  Problemy pielęgnacyjne: 9

  Płaczliwość pacjentki, Stan zapalny w miejscu wkłucia kaniuli typu Venflon., Brak poczucia wsparcia., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z tracheotomią


  Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Pacjent z rurką tracheostomijną w pierwszych godzinach po wykonanym zabiegu, Możliwość powstania natychmiastowych powikłań po wykonanym zabiegu tracheostomii, Pielęgnacja/higiena tracheotomii, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z udarem niedokrwiennym lewej półkuli mózgu


  Kategoria » Neurologia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Lęk, niepokój spowodowany stanem zdrowia. , Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu prawostronnego, Utrudniona komunikacja z pacjentem., ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z zagrożeniem życia


  Kategoria » Chirurgia
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  Pacjent w stanie zagrożenia życia, Pacjent z założonym cewnikiem moczowym, Pacjent z założonym wkłuciem tętniczym, obwodowym, ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta z zespołem depresyjnym


  Kategoria » Psychiatria
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  Obniżony krytycyzm , Brak poczucia wsparcia. , Trudności w podejmowaniu aktywności ruchowej. , ...

 • Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią


  Kategoria » Psychiatria
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Niepokój, lęki, urojenia oraz pobudzenie psychoruchowe. (agresja wobec siebie lub otoczenia)., 2. Zobojętnienie uczuciowe. Unikanie kontaktów z ludźmi., 3. Zaniedbywanie higieny osobistej i otoczenia., ...

 • Proces pielęgnowania pacjentki po cięciu cesarskim


  Kategoria » Ginekologia
  Problemy pielęgnacyjne: 13

  Niepokój, lęk o życie dziecka. , Możliwość wystąpienia powikłań wczesnych pooperacyjnych. , Możliwość wystąpienia powikłań z powodu unieruchomienia pacjentki (zakrzepica żył) , ...

 • Proces pielęgnowania pacjentki po operacji wycięcia macicy drogą pochwową


  Kategoria » Ginekologia
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Możliwość wystąpienia zaburzeń parametrów stanu ogólnego, 2. Dyskomfort związany z bólem rany pooperacyjnej, 3. Możliwość wystąpienia infekcji dróg moczowych związana z założeniem cewnika Foleya do pęcherza moczowego, ...

 • Proces pielęgnowania pacjentki w trakcie chemioterapii


  Kategoria » Ginekologia onkologiczna
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1. Niepokój z powodu przyjęcia do szpitala, 2. Obawa przed leczeniem chemioterapią, 3. Przygotowanie pacjentki do podania pierwszej serii chemioterapii, ...

 • Proces pielęgnowania pacjentki z nowotworem piersi


  Kategoria » Ginekologia onkologiczna
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Lęk pacjentki przed kalectwem (amputacja piersi), 2. Deficyt samoopieki spowodowany przebytym zabiegiem operacyjnym, 3. Ból kończyny górnej po stronie operowanej, ...

 • Proces pielęgnowania pacjentki z nowotworem szyjki macicy


  Kategoria » Ginekologia onkologiczna
  Problemy pielęgnacyjne: 9

  Niepokój z powodu przyjęcia do szpitala, Niepokój i napięcie emocjonalne pacjentki z powodu braku wiedzy na temat przygotowania do zabiegu operacyjnego i z faktu zbliżającego się wkrótce zabiegu., Ryzyko zanieczyszczenia pola operacyjnego masami kałowymi, ...

 • Proces pielęgnowania położnicy po porodzie fizjologicznym


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 6

  1. Brak wiedzy na temat połogu i pielęgnacji noworodka, 2. Dyskomfort związany z bólem zszytego krocza oraz obkurczającą się macicą, 3. Niewiedza matki na temat odżywiania w okresie karmienia piersią, ...

 • Proces pielęgnowania rodzącej w I okresie porodu


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  1. Stres i niepokój ciężarnej związany z porodem i przyjęciem na salę porodową , 2. Nieefektywne oddychanie rodzącej w czasie skurczu, 3. Ból w okolicy lędźwiowo - krzyżowej, ...

 • Proces pielęgnowania rodzącej w II okresie porodu


  Kategoria » Ginekologia i położnictwo
  Problemy pielęgnacyjne: 5

  1. Ból związany ze skurczami partymi, 2. Suchość błon śluzowych jamy ustnej, 3. Obawa rodzącej przed bólem związanym z nacięciem krocza, ...

 • Proces pielęgnowania w DPS


  Kategoria » Geriatria
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Obniżony nastrój. , Agresywność słowna w stosunku do personelu i innych mieszkańców, Możliwość powstania powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia, ...

 • Proces pielęgnowania z rehabilitacji osób niepełnosprawnych


  Kategoria » Ortopedia i traumatologia
  Problemy pielęgnacyjne: 7

  Niepokój chorej o stan zdrowia., Ograniczona wydolność w zakresie samoobsługi, samo pielęgnacji z powodu ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych., Dyskomfort pacjentki z powodu zaparć., ...

Proces Pielęgnowania © 2011 - 2021 | O nas | Dołącz do nas | Mapa serwisu | Kontakt